zamknij

 

 

 

 Uwaga Słuchacze !!!

 

od dnia 22.05 - nauka hybrydowa w szkole   !!!

Kolorem czerwonym zaznaczone są terminy zjazdów w których  spotykamy się w szkole -

Proszę sprawdzić plan zajęć.


Obecność obowiązkowa - obowiązuję frekwencja na zajęciach !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 

 

 

 

 


Aktualności

Uwaga Maturzyści !!!

data dodania: 2021-04-23

Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego !

1. Na egzamin przychodzą osoby bez objaw chorobowych ( COVID-19)

2. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu w izolacji lub jest sam jest objęty kwarantsnną bądź izolacją.

3. Zdający nie wnosi na teren szkoły :książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek itp.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych.

5. Czekając na wejście do sali zachowywujemy odstęp co najmniej 1,5 metra oraz mamy zakryte usta i nos - maseczką.

6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może zdjąć maseczkę. Ponownie mam obowiązek zakryć usta i nos kiedy: kiedy podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem.

7. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

8. Po zakończeniu egzaminu i opuszczeniu sali nie gromadzimy się przed szkołą.

ABSOLWENCI KWIECIEŃ 2021 I LATA WCZEŚNIEJSZE EGZAMINY W DNIACH 4,5,6 MAJA 2021 ZDAJĄ  W SALI GIMNASTYCZNEJ - WEJŚCIE PRZEZ BOISKO SZKOLNE  !!! 

ABSOLWENCI STYCZEŃ 2021 EGZAMINY W DNIACH 4,5,6 MAJA 2021 ZDAJĄ  W ŚWIETLICY  - WEJŚCIE GŁOWNE DO BUDYNKU SZKOŁY  !!! 

 

Masz pytania? Napisz do nas!

Komunikaty

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA !!!

REKRUTACJA NA NOWY SEMESTR   DO WSZYSTKICH SZKÓŁ ROZPOCZĘTA 

 DOWIEDZ SIE JAKIE PREZENTY  CZEKAJĄ NA CIEBIE  !!!

SUPER ATMOSFERA !!!   SUPER KLIMAT !!! SPRAWDŹ A SIĘ NIE ZAWIEDZIESZ !!!

 

CZEKAMY NA CIEBIE   !!!

Zapisy na semestr Wiosenny!!!

Wszystkich chętnych którzy chcą podwyższyć swoje wykształcenie serdecznie zapraszamy !!!!

Rekrutacja na semestr wiosenny 2020/2021 ROZPOCZĘTA !!!

 

 

UWAGA SŁUCHACZE

Szanowni Państwo,
Kuratorium Oświaty w Łodzi przesyła materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej z prośbą o zapoznanie się   słuchaczy i ich rodzin.


Uwaga BEZROBOTNI I WYKLUCZENI SPOŁECZNIE !!!

 

MAMY DLA WAS SZEREG PROJEKTÓW DZIĘKI KTÓRYM ZNAJDZIECIE ZATRUDNIENIE, ZMIENICIE KWALIFIKACJE I OTRZYMACIE POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ - ZAPRASZAMY !!!

SZCZEGÓŁY W SEKRETARIACIE !!!! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!

Telefony zaufania dla sluchaczy !!!

W załączniku informacja dla słuchaczy w sprawie telefonów zaufania !!!

Szkoły OMEGA Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź tel. 42 636-89-99 tel. kom. 795 513 649